MEKKE

MEKKEDE MÜKERREME DE    GEZİLECEK YERLER

Mescid-i Haram

Müslümanların kıblesi olan Mescid-i Haram, çepeçevre Kâbe’yi kuşatan, etrafı kubbeli,

ortası ise açık olan büyük bir mesciddir. Burası yeryüzünde ilk inşa edilen mabeddir. Zemzem kuyusu,

Makam-ı İbrahim, tavafın yapıldığı alan olan metaf ve Kabe, mescidin içinde yer alırlar. Saygı ve tazim

göstermek gerektiği için bu kutsal alana Harem denilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) burada kılınaca

k namazın diğer mescidlerde kılınan yüz bin namazdan daha faziletli olduğunu ifade etmiştir.

Hiranur Mağarası

Burası, Allah Resûlüne (s.a.s) ilk vahyin geldiği mağaradır. Bu mağara,

Mekke’nin 5 km. kadar kuzeydoğusunda

bulunan Hira dağının üst kısmında yer alır. Dar ve uzun bir mağara olan Hiranur mağarasının kapısı da Kâbe’ye

yöneliktir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) kendisine vahiy gelmeden önce zaman zaman bu mağaraya

çekilerek tefekkür dünyasına dalmış ve kendisini ibadete vermiştir.

Günümüzde de Gar-ı Hira mevcud olup, hac veya umre yapanların ziyaret ettiği yerlerden birisidir.

Sevr Mağarası

Sevr  mağarası, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in Mekke’den Medine’ye hicret ederken Hz. Ebu Bekir’le birlikte

sığındıkları mağaradır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) üç gün süreyle burada kalarak müşriklerden gizlenmiştir.

Müşrikler Allah Resûlünü öldürmek için bu mağaranın kapısına kadar gelmişler, ancak Cenab-ı Hakk’ın

bir mucizesi olarak mağaranın kapısında bir örümceğin ördüğü ağı ve iki güvercinin de hemen mağara

kapısının yanı başında bir çalı üzerinde yaptıkları yuvayı görünce içeride kimse olmadığını düşünerek

çekip gitmişlerdir. Müşrikler mağaranın kapısına kadar geldiklerinde Hz. Ebu Bekir, Allah Resûlü’nü

yakalayacaklar diye ciddi endişelenince Efendimiz ona; “Hiç ta­sa­lan­ma,

zi­ra Al­lah bi­zim­le be­ra­ber­dir” diyerek teselli etmiştir.

Sevr mağarası, Mekke’nin güney tarafında olup, Mekke’ye uzaklığı 5 km. kadardır.

Ten’im ve Mescidi

Mekke’nin çevresinde yer alan, sınırları Cebrail Aleyhisselam’ın Efendimiz’e talimiyle çizilen,

mukaddes ve hürmetli bölgeye Harem bölgesi denir. Harem bölgesinin sınırlarının Mekke’ye

uzaklıkları eşit mesafelerde değildir. Harem bölgesinin Mekke’ye en yakın sınırı

Mekke’ye 8 km. uzaklıkta bulunan Ten’im’dir. Umre yapanlar için Hil bölgesinin en faziletli ihrama

girme yeri Ten’im’dir. Burası aynı zamanda Mekke’de oturanların da ihrama girdikleri yerdir.

Günümüzde gerek Mekkîlerin gerekse ilave umre yapmak isteyen âfâkilerin ihrama girmek için tercih

ettikleri Ten’im bölgesi, mescidi, duş alma yerleri, ticaret merkezleri ve kolay ulaşım imkânlarıyla

önemli bir ziyaret yeri haline gelmiştir.

Akabe Biatlarının Yapıldığı Yer

Akabe, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in hicretten birkaç yıl önce Medine’den gelen ve daha sonra

Müslüman olan heyetle görüştüğü yerdir. Toplam üç Akabe biatı vardır. Bu görüşmelerden

sonra Medine’den gelen heyet kendi canlarını gibi Peygamber Efendimizi de koruyup Ona sahip çıkacaklarına

dair biat etmeleri neticesinde Medine’ye hicret başlamıştır. Burasının uzaklığı Mekke’ye 3 km. kadar olup, Mina ile Mekke arasında yer alır.

.:: Mescidi Nebevi ::.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

.:: Mescidi Haram ::.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

online Destek